Foto Klaas Koppe
Gerrit Krol, Amsterdam, 21 oktober 2005