Foto Klaas Koppe
Gerrit Krol, Amsterdam, 4 juni 2000