Foto Klaas Koppe
Tsead Bruinja, Amsterdam, 29 januari 2006