Ernst Braches, foto Klaas Koppe
Ernst Braches bedankt Boudewijn Büch voor het pakketje met audiocassettes van zijn interview
met Gerard Reve (d.d. 5/01/1983). Ernst Braches was in die tijd bibliothecaris van de Amsterdamse
UniversiteitsBibliotheek. Volgens beste weten van de fotograaf mochten de audiocassettes pas 30 jaar
na datum beluisterd worden, dat zou dus op 13 juni 2014 zijn, maar Ernst Braches weet dat zeker.
Amsterdam, literaire rondvaart, 13 juni 1984