Foto Klaas Koppe
Dirk van Weelden, Amsterdam, 16 september 2003