Foto Klaas Koppe
Gerard Reve en Hanny Michaelis in de parochiekerk van vader Gaby Desmaele, Machelen, 29 mei 1996. .
Tijdens het interview van Ad Fransen met Hanny Michaelis en Gerard Reve voor HP/De Tijd was er tijd
voor sightseeing. Toen de fotograaf per ongeluk op een trede van het altaar ging staan, ging het alarm af.
"Nou komen ze hem er af snijden" riep Gerard maar vader Desmaele verscheen, die ons later uitnodigde
voor een glas. "Graag" zei Gerard, "pastoors hebben altijd goede wijn".