Foto Klaas Koppe
Vic van de Reijt, biograaf en vice-voorzitter van het Willem Elsschot Genootschap,
voor het standbeeld van Willem Elsschot, Antwerpen, Mechelseplein, 19 mei 2007