Foto Klaas Koppe
Ilja Leonard Pfeijffer, Amsterdam, 13 maart 2004