Foto Klaas Koppe
Wim Noordhoek, Amsterdam, 11 mei 2006