Foto Klaas Koppe
Jan Mulder, Amsterdam, 31 augustus 2003