Foto Klaas Koppe
Op de zestigste verjaardag van De Bezige Bij leverde Nicolaas Matsier zijn roman
Het achtenveertigste uur in bij Robbert Ammerlaan. Op 19 september 2005 werd de roman
ten huize van de uitgeverij gepresenteerd. Amsterdam, 12 december 2004