Foto Klaas Koppe
Antwerpens eerste stadsdichter Tom Lanoye en zijn opvolger de Nederlandse dichter van Palestijnse
afkomst Ramsey Nasr bespreken de rel rond de opvolging van Tom, als stadsdichter.
Ramsey had een stuk geschreven in de NRC over de Palestijnse kwestie en dat was voldoende voor
het Belgisch IsraŽlitisch Weekblad en de Antwerpse liberalen om te eisen dat hij zou worden gewraakt
als tweede Stadsdichter.
Antwerpen, "Behouden Begeerte", 31 oktober 2004
Foto Klaas Koppe
Foto Klaas Koppe