Mani Kummer, foto Klaas Koppe
Em. / Mani Kummer, Amsterdam, 5 september 2006