Foto Klaas Koppe
DUO WEER BIJEEN
Zeven jaar nadat zij als duo uiteengingen, leggen Kees van Kooten en Wim de Bie
in een Amsterdamse geluidsstudio momenteel de laatste hand aan hun elfde cd, waarop
nieuwe opnamen te beluisteren zullen zijn van de types die nationale figuren werden: o.a. werken
Koos Koets en Robbie Kerkhof, Jacobse en Van Es, de Vieze Man en de burgemeester en wethouder van Juinen mee.
De cd complementeert het verzamelde cd-werk van Het Simplisties Verbond dat begin november zal verschijnen.
Nieuwe tv-plannen zijn van het tijdelijk herenigde duo niet te verwachten.
Amsterdam, 20 september 2005