Eredoctoraat voor Gerrit Komrij aan de RUL

Uitreiking tijdens de Diës-viering op 8 februari 2000 in de Pieterskerk in Leiden

Gerrit Komrij, foto Klaas Koppe
Hendrickje Spoor, Gerrit Komrij, Charles Hofman, TonAnbeek, Henriette de Wever, Frits van Oostrom, Saskia de Vries

Gerrit Komrij, foto Klaas Koppe

Gerrit Komrij, foto Klaas Koppe