Amsterdam, Amstelhotel, toespraak bij uitreiking Kluwerprijs, 22 november 1983