Gerrit Komrij, foto Klaas Koppe
Optreden van Gerrit Komrij op de nacht van de poŽzie,
Brussel, Vorst Nationaal, 16 februari 1980