Christopher Isherwood, gevolgd door Boudewijn Büch. Amsterdam, Nieuwe Zijds, 5 juli 1980
Büch in Viva nr.12 / 19-3-1993:
".... Het is toch prachtig: wereldberoemd schrijver met glas jenever op straat!
De afgelopen vijfentwintig jaar heb ik veel schrijvers geïntervieuwd, maar bijna nooit had ik het gevoel
dat ik met mijn vader zat te praten. Toen ik na afloop van de boekpresentatie met Isherwood sprak,
had ik dat idee wel. Ik heb er in mijn eigen boeken nooit een geheim van gemaakt dat ik een wat ziekelijke
vaderbinding heb, maar een vaderbinding tijdens een interview had ik nog niet eerder gevoeld.
Vooral omdat ik sprak met een man die mijn vader in geen geval kon zijn. Christopher Isherwood
is een van de bekendste homosexuele schrijvers van deze eeuw. En toch had ik een vadergevoel
bij die man. Een gevoel dat ik nog steeds niet verklaren kan."