Iris Koppe / Foto Klaas Koppe
Op de Dag van de Dialoog las Iris tijdens de slotbijeenkomst in het NEMO
haar verslag van die dag voor. Amsterdam, 21 juni 2005