Foto Klaas Koppe
Willem Fredrik Hermans met zijn zoon Ruprecht, Den Haag, 12 december 1991