Foto Klaas Koppe
Willem Fredrik Hermans signeert op zijn tentoonstelling in het Letterkundig Museum,
rechts Margaretha Ferguson en Hella Haasse, Den Haag, 12 december 1991