Foto Klaas Koppe
Maartje 't Hart past zijn pruik, Rotterdam, 25 oktober 1991