Foto Klaas Koppe
Ida Gerhardt wordt toegesproken bij de uitreiking van de Meesterschapsprijs van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde. Rechts op de voorgrond Frédéric Bastet.
Leiden, Akademiegebouw, 3 november 1979