Adriaan van Dis, foto Klaas Koppe
Adriaan van Dis, Bergen, 29 augustus 2006