Foto Klaas Koppe
Adriaan van Dis, Egmond, 6 september 2002