Foto Klaas Koppe
Adriaan van Dis, Amsterdam, 29 mei 2000