Foto Klaas Koppe
Adriaan van Dis, Amsterdam, 6 september 1999