Foto Klaas Koppe
Adriaan van Dis, Amsterdam, 30 september 1994