Foto Klaas Koppe
Adriaan van Dis, Amsterdam, 12 januari 1993