Boudewijn Büch, foto Klaas Koppe
Boudewijn Büch interviewt de zus van Slauerhoff, Augusta Buwalda-Slauerhoff, en haar nicht
voor de serie Schrijversportretten. Op 10 november 2012 werd dit interview
als podcast op de site van de VPRO gezet , Heemstede, 29 januari 1985