Boudewijn Büch voor het hek van begraafplaats 'Gedenk te sterven',
Diemen, 10 juni 1983