Boudewijn Büch, Foto Klaas Koppe
Amsterdam, Joodse Begraafplaats Zeeburg, 10 juni 1983
Op 18 juni 1983 schreef Boudewijn in Het Parool over de slechte staat van en
het ongepast gedrag op deze begraafplaats:
Op een zomerse dag loop ik vanuit het eigenlijke Flevopark door een stenen poort
Zeeburg op. Deze mooie poort is niet de oude ingang van het kerkhof. Het zogenaamde
‘Hekkepoortje’ stond tot 1898 aan de opgang van de brug die over de tegenwoordige Singelgracht
ligt. Het poortje werd in 1938 herbouwd op de plaats waar het nu staat. De ‘voormalige
Israëlitische Begraafplaats Zeeburg’ bestaat tegenwoordig uit drie delen waar openstaande
smeedijzeren hekken naar toe leiden. Het is warm als ik door het hoge gras loop. Overal liggen
mensen, soms op oude zerken, de zon te aanbidden. Er wordt zelden of nooit gemaaid op Zeeburg;
het zou ook nauwelijks kunnen want de maaimachine of zeis zou stukslaan op de duizenden stenen
en steenbrokken die overal in het gras – op moerassige plekke zelfs in het riet – liggen.

Na het verschijnen van dit artikel werd de vrije toegankelijkheid van de begraafplaats Zeeburg
beëindigd en werden tussen de eigenaar en de Gemeente Amsterdam afspraken over maaien gemaakt.
Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg