Foto Klaas Koppe
Amsterdam, 29 januari 1982
Boudewijn Büch in Viva 28, 9/7/1993:
Op de foto zien jullie een antiquariaat, een stapel boeken en een sjouwende jongeman. Het
boeken-antiquariaat - in zijn tijd wereldberoemd - bestaat niet meer, de jongeman is ondertussen
een stuk ouder geworden en de stapel boeken is weg. Ik weet nog precies welke boeken ik
indertijd uit het Amsterdamse antiquariaat Erasmus droeg: een verzameld werk van Goethe. Dat
verzameld werk heb ik lang geleden vervangen door een beter verzameld werk, maar de
handeling die ik verricht op de foto, verricht ik nog elke dag.
...Uiteraard wordt mij de vraag vaak gesteld: "Heb je al die boeken gelezen?" Ik blijf dat een
rare vraag vinden. Aan iemand die een reusachtige wijnkelder heeft, vraag je toch ook niet:
"Heeft u dat allemaal opgedronken?" Hoogstens vraag je: "Bent u van plan dat allemaal op
te drinken?" Waarschijnlijk zal de wijnliefhebber antwoorden: " Op den duur ben ik wel van
plan dat op te drinken." Net zoals ik van plan ben om - als het leven mij genoeg tijd schenkt -
de meeste van mijn boeken te lezen. Maar niet allemaal! Veel boeken bezit ik uitsluitend voor
de 'heb'....