Foto Klaas Koppe
Boudewijn Büch en Bas Heijne, Brussel, Nacht van de Poëzie, 16 februari 1980

Zie Sebastiaan doorschoten in:
"Dood kind" pag. 11, 1e druk 1982

Voor ettelijke duizenden €uro's is de collectie "brieven en opdrachtexemplaren, unica's en
foto's" van Bas Heijne via antiquariaat Aioloz verkocht aan een bestuurslid van Büchmania.