Boudewijn Büch, Amsterdam 14 maart 1980

"Je gelieve te bedenken, dat ik al ik weet niet hoelang naar je adres speur.
Bij het kijken naar die foto van je, waarop je zo dreigend kijkt, heb ik mijzelve reeds
ontelbare malen ontuchtig beroerd. En dat terwijl ik toch niet zonder zit."

'Lief Fijn Geil Beest'
Twee brieven en vier gedichten aan Boudewijn B.
'La Grâce', 9 november 1981.
Gerard Reve, Schoon Schip 1945-1984, pag. 298.


Op zaterdagmorgen 14 november 1981 belde Gerard Reve bij Boudewijn Büch aan
op Keizersgracht 40. Vele jaren later vertrouwde Gerard Reve de fotograaf toe
dat hij verliefd was geworden op deze foto.