Leiden, stadsschouwburg, 8 februari 1979
Boudewijn Büch en Hans Maarten van den Brink , beiden redacteur van universiteitsblad MARE,
feliciteren rector magnificus Kuenen met de geboortedag van de Leidse universiteit