Foto Klaas Koppe
Maarten Biesheuvel, Amsterdam, 15 januari 2007