Foto Klaas Koppe
Amsterdam, De Bezige Bij, 28 september 2004.
Robbert Ammerlaan, Suzanne Holtzer, Onno Blom, Jessica Durlacher, Harry Mulisch en Kitty Saal
De Champagne-omzet van de Bezige Bij is in het boekjaar 2004 met 600% gestegen.