Beurs van bijzondere uitgevers

Amsterdam, Paradiso, 7 december 2008

Wim Noordhoek , foto Klaas Koppe
Nico Keuning, Tom van Deel en Wim Noordhoek