Foto Klaas Koppe
Guus Bauer, Amsterdam, 24 augustus 2005